Phản hồi các kiến nghị
 
Chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh
9/8/17 3:31 PM

 Ngày 26/7/2017, Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có công văn 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 trả lời như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên do Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam thông báo tại văn bản số 17/PVKT/CSG ngày 05/4/2017 và văn bản số 37/PVKT/CSG ngày 20/5/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2092/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2092-BXD-KTXD_06092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE