Phản hồi các kiến nghị
 
Xác nhận tấm thạch cao là chủng loại vật liệu xây dựng nhẹ
2/8/18 3:00 PM

Ngày 07/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 260/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam về việc xác nhận tấm thạch cao là chủng loại vật liệu xây dựng nhẹ. 

Theo đó, căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu tấm tường thạch cao của Công ty TNHH VLXD Saint Gobain Việt Nam tại Viện Vật liệu xây dựng ngày 26/12/2017 thì sản phẩm trên có khối lượng thể tích khô là 611 kg/m3. Theo quy định tại Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng thì đây là chủng loại vật liệu xây dựng nhẹ (có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000 kg/m3).

Khi Công ty đầu tư dự án sản xuất sản phẩm tấm tường thạch cao có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000 kg/m3, Công ty sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi quy định trong Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 260/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_260-BXD-VLXD_07022018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE