Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
7/6/18 4:00 PM

Vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương có văn bản số 2661/ĐP-QLDA2 gửi Bộ Xây dựng về việc xin hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 1648/BXD-KTXD, ngày 05/7/2018 trả lời như sau: 

Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ theo đơn giá (bao gồm cả đơn giá được điều chỉnh theo quy định) đã thoả thuận trong hợp đồng.

Do đó, đối với hợp đồng xây dựng có giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh như nêu tại văn bản số 2661/ĐP-QLDA2, nếu trong hợp đồng các bên không thoả thuận xác định lại đơn giá hoặc điều chỉnh đơn giá theo định mức mới công bố, thì giá hợp đồng không điều chỉnh theo định mức mới công bố cho các khối lượng trong hợp đồng thực hiện sau ngày Quyết định số 235/QĐ-BXD có hiệu lực. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng này thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, đảm bảo không trái với quy định của hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1648/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1648-BXD-KTXD_05072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE