Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
8/7/18 3:58 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1920/BXD-KTXD gửi Trung tâm tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải – Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. 

Việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 405/BC-TTTV, gói thầu số 6: Thi công cầu và đường 02 bên cầu được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi; hợp đồng được ký kết giữa các bên ngày 15/9/2016 với hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định; quá trình thi công do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên nhà thầu phải điều chỉnh phương án thi công theo diện tích mặt bằng được bàn giao thực tế; biện pháp thi công mới đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng thống nhất.

Tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định quyền của bên nhận thầu thi công “Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.”

Vì vậy, đối với trường hợp Trung tâm tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải nêu tại văn bản số 405/BC-TTTV, thì không phải lập, trình duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở giá hợp đồng, không lập lại đơn giá theo khối lượng của biện pháp thi công điều chỉnh đã được chủ đầu tư chấp thuận.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1920/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1920-BXD-KTXD_03082018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE