Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xây dựng phương án giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước
8/7/18 4:08 PM

Vừa qua, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ có văn bản số 992/SXD-HTKT gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc hướng dẫn xây dựng phương án giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1921/BXD-KTXD ngày 03/8/2018 trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì: “Hộ gia đình, cá nhân phải nộp phí vệ sinh cho thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định” (không phải giá dịch vụ thu gom, vận chuyển); vì vậy, chưa quy định thẩm quyền, trách nhiệm hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Việc chuyển từ thu phí vệ sinh sang thu giá thu gom, vận chuyển rác thải đối với đối tượng xả thải cần phải được thực hiện theo lộ trình. Chi phí thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyện chất thải rắn sinh hoạt hiện nay được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Trên cơ sở tổng kết dự toán chi phí được duyệt, kết quả thanh toán và quyết toán hợp đồng thực hiện hàng năm, để có thể tạm xác định mức chi phí mà đối tượng xả thải phải chi trả cho dịch vụ này (chưa phải mức giá tối đa).

Trong thời gian tới, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị Chính phủ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, sớm ban hành cơ chế, hướng dẫn cụ thể phương pháp định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt làm cơ sở triển khai thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1921/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1921-BXD-KTXD_03082018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE