Phản hồi các kiến nghị
 
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng
9/6/18 3:40 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2234/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị “Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi phí này theo các quy định có liên quan”. Như vậy, trường hợp cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch là cơ quan quản lý nhà nước thì việc quản lý chi phí này thực hiện theo quy định của nhà nước về quy chế tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước. Trường hợp cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch là đơn vị sự nghiệp thì việc quản lý chi phí này thực hiện theo quy định của nhà nước về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp,...

Chi phí quản lý nghiệp vụ quy hoạch bao gồm các khoản chi phí hỗ trợ bộ phận tham gia trực tiếp công tác quản lý đồ án quy hoạch (như chi thanh toán cho cá nhân thực hiện công việc ngoài giờ theo quy định (nếu có), chi tiền điện, điện thoại, cước phí Internet, xăng xe, công tác phí, văn phòng phẩm,...). Vì vậy, cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch, sử dụng kinh phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng để chi trả các khoản chi phí trên là phù hợp với quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2234/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2234-BXD-KTXD_05092018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE