Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn khác
9/6/18 3:52 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2239/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc xác định phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn khác. 

Theo đó, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định theo quy định của Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số phí phải nộp được xác định theo tỷ lệ (%) của chỉ phí xây dựng trước thuế trong dự toán xây dựng công trình hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Theo đó, đối với dự án sử dụng vốn khác (ngoài các nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhà nước ngoài ngân sách), Chủ đầu tư xác định phí thẩm định thiết kế trên cơ sở dự toán xây dựng công trình hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt và nộp phí theo quy định.

Tuy nhiên, đối với dự án sử dụng vốn khác, việc xác định giá trị dự toán được phê duyệt tại thời điểm thẩm định thiết kế là không khả thi (vì lúc này các chủ đầu tư chưa phê duyệt thiết kế nên chưa có cơ sở phê duyệt dự toán và dự toán này cũng không được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định), việc xác định dự toán gói thầu theo tổng mức đầu tư được duyệt cũng gặp khó khăn khi các chủ đầu tư kê khai thấp hơn giá trị thực tế. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng Bình Định, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và trao đổi với Bộ Tài chính để điều chỉnh cách tính phí thẩm định thiết kế đối với các dự án sử dụng vốn khác cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian các quy định về cách tính phí chưa được Bộ Tài chính điều chỉnh, đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư nộp đầy đủ phí thẩm định theo đúng dự toán được phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2239/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2239-BXD-KTXD_06092018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE