Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
7/15/19 4:09 PM

Ngày 15/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Nam Định giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

1. Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ chỉ thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp có tên trong Đề án do địa phương phê duyệt và đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017.

2. Đối với kiến nghị nêu tại Mục 2 văn bản số 652/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, ngày 27/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo  Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, theo đó, việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện kéo dài đến hết ngày 31/12/2019.

3. Đối với các trường hợp phát sinh ngoài số liệu Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 thì đề nghị địa phương thực hiện theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 164/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_164-BXD-QLN_15072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE