Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn công tác lập dự toán và thanh quyết toán công trình thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan
9/17/19 4:02 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1584/BĐHCM-ĐHDA4 ngày 29/7/2019 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn công tác lập dự toán và thanh quyết toán công trình thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2199/BXD-KTXD (17/9) có ý kiến như sau:

1. Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định mức do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân sử dụng, vận dụng, tham khảo để xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng và là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Việc sử dụng định mức dự toán để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và điều kiện cụ thể của công trình.

3. Theo nội dung văn bản số 1584/BĐHCM-ĐHDA4 ngày 29/7/2019 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến La Sơn - Hòa Liên được xây dựng mới, đi qua khu vực có địa hình chủ yếu là rừng núi, có khối lượng đào nền đường lớn, tập trung, địa chất đa phần là đất cấp 3, 4 và đá cấp 4 (tổng khối lượng khoảng 18 triệu m3). Tư vấn thiết kế đã lựa chọn mã hiệu định mức AB.3115 để lập dự toán gói thầu và đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt là phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2199/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2199-BXD-KTXD_17092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE