Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị
10/10/19 4:52 PM

Ngày 10/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2415/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị.

Pháp luật về nhà ở hiện hành không có quy định về việc chuyển đổi đất nhà ở xã hội sang đất tái định cư mà chỉ có quy định về việc sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở tái định cư theo quy định tại Điều 35, Khoản 10 Điều 49, Khoản 1 Điều 50 của Luật Nhà ở 2014 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Nhà ở 2014 thì “Việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 35 của Luật này và quy định của pháp luật về đất đai”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2415/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2415-BXD-QLN_10102019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE