Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Lotte Mali Hà Nội
10/10/19 4:43 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số LPH/CM-1951, ngày 19/9/2019 của Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Lotte Mali Hà Nội, xây dựng tại phường Nhật Tân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1306/BXD-KHCN (10/10) trả lời như sau:

Ngày 13/9/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1885/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 04 buồng thang bộ loại N3 tại vị trí trục (SX2-SX3, SY3-SY4), trục (HY4-HY5, HX2-HX3), trục (OY4-Y8; X34-X35), trục (DY13-DY14; X34-X35). Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Lotte Mali Hà Nội.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1885/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1306/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1306-BXD-KHCN_10102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE