Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khách sạn Khải Hoàng
10/10/19 4:45 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn ngày 12/9/2019 của Công ty TNHH TMDL&VT Khải Hoàng về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khách sạn Khải Hoàng, xây dựng tại lô 12, 13 - B2 đường Loseby thuộc khu dân cư An Cư 3 mở rộng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1308/BXD-KHCN (10/10) trả lời như sau:

Ngày 29/7/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1494/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH TMDL&VT Khải Hoàng về: Chấp thuận các giải pháp PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình để thay thế yêu cầu tại Mục 5.14 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (2, A-B) đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên. Căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận đối với công trình Khách sạn Khải Hoàng.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH TMDL&VT Khải Hoàng thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1494/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1308/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1308-BXD-KHCN_10102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE