Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC đối với công trình Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ
10/10/19 4:48 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 71, ngày 09/9/2019 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ, xây dựng tại số 151, 153 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1310/BXD-KHCN (10/10) trả lời như sau:

Ngày 30/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1810/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 02 buồng thang bộ loại N2 tại vị trí trục (F-G; 20-24), trục (R-S; 5-8) của công trình. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N2 thay thế thang loại N1 đối với công trình Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1810/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1310/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1310-BXD-KHCN_10102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE