Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC đối với công trình Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn
10/10/19 4:50 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 49/2019/CV-PL, ngày 13/9/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng du lịch Phước Lộc về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn, xây dựng tại 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1311/BXD-KHCN (10/10) trả lời như sau:

Ngày 30/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1823/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch Phước Lộc về: (1) Chấp thuận các giải pháp PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình để thay thế yêu cầu tại Mục 5.14 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 02 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (2-3, C) và trục (2-3, G) đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên; (2) Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các giải pháp: Hệ thống cung cấp không khí bên ngoài vào trong giếng thang máy phải được thiết kế theo trục tăng áp bảo đảm khoảng cách giữa các miệng cấp không quá 02 tầng; Nguồn điện cấp cho thang máy phải có 02 nguồn ưu tiên (01 nguồn điện lưới và 01 nguồn điện của máy phát dự phòng). Trường hợp mất điện lưới thỉ trong thời gian không quá 10 giây hệ thống cung cấp không khí bên ngoài sẽ được cấp từ các nguồn dự phòng. Căn cứ các kết quả thẩm duyệt và yêu cầu nêu trên của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận đối với công trình Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch Phước Lộc thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý đề nghị bổ sung tại văn bản số 1823/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1311/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1311-BXD-KHCN_10102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE