Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu dân cư cồn Tân Lập - Xương Huân
10/10/19 4:56 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 24/2019/CV-VHR, ngày 11/9/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư VHR về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu dân cư cồn Tân Lập - Xương Huân, xây dựng tại cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1315/BXD-KHCN (10/10) trả lời như sau:

Ngày 09/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1613/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần đầu tư VHR về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 06 buồng thang bộ loại N3 tại vị trí trục (5a; Bl) và (6a; Cl) - khối nhà HH1; trục (5b; Bl) và (6b; Cl) - khối nhà HH2; trục (5c; H-I) và (7c; H-I) - khối nhà HH3;. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Khu dân cư cồn Tân Lập - Xương Huân.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư VHR thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1613/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1315/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1315-BXD-KHCN_10102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE