Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bồ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC đối với công trình Khách sạn Hải An Sông Hàn
10/10/19 4:44 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn ngày 12/9/2019 của Công ty cổ phần DVKS Kim Thành về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khách sạn Hải An Sông Hàn, xây dựng tại 182 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1307/BXD-KHCN (10/10/2019) trả lời như sau:

Ngày 29/7/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1512/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần DVKS Kim Thành (CN Đà Nẵng) về: Chấp thuận các giải pháp PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình để thay thế yêu cầu tại Mục 5.14 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (X2-X3, Y3-Y4) đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên. Căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận đối với công trình Khách sạn Hải An Sông Hàn.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần DVKS Kim Thành thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1512/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiêt kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1307/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1307-BXD-KHCN_10102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE