Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình thẩm định, phê duyệt dự toán đối với dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
12/6/19 2:15 PM

Ngày 06/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2893/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự toán đối với dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo chuẩn bị đầu tư, do cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án thẩm định và phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả báo cáo kinh tế - kỹ thuật) do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định, làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí cho các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của dự án (bao gồm cả các dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) do cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư dự án thẩm định, làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2893/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2893-BXD-KTXD_06122019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE