Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Thành Nhân cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
12/6/19 3:29 PM

Ngày 06/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 377 /BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Thành Nhân về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức chỉ thực hiện việc cung cấp, lắp đặt cửa gỗ công nghiệp, ván sàn, tủ bếp... thuộc phần nội thất của công trình thì không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Kể từ ngày 01/7/2020, Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 có hiệu lực, năng lực của các tổ chức tham gia các công việc nêu trên phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 377 /BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_377_BXD-HĐXD_06122019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE