Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: 100% thủ tục hành chính được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia
7/18/17 3:16 PM

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã góp phần đáng kể trong công cuộc cải cách hành chính tại TP Hà Nội được ghi nhận có chuyển biến tích cực. Qua đó, giúp cho việc tra cứu, áp dụng pháp luật của cán bộ, công chức được nhanh chóng, thuận lợi, còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Theo đánh giá, việc công bố, công khai TTHC được thành phố thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Tư pháp thẩm định, góp ý đối với 38 dự thảo quyết định công bố TTHC dự thảo quyết định, liên thông thủ tục hành chính do các sở, ban, ngành gửi đến lấy ý kiến. Đồng thời tham mưu UBND thành phố công bố TTHC trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, tài nguyên và môi trường, quy hoạch kiến trúc, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo. Trong đó, có 69 TTHC mới ban hành, 63 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 11 TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ. 100% TTHC sau khi được công bố được kịp thời cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC...

Thực hiện kế hoạch rà soát, chuẩn hóa TTHC, thành phố đã công bố TTHC chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 14 sở, ngành thuộc thành phố. Trong 6 tháng qua, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện với 7 nhóm TTHC gồm các lĩnh vực: An toàn thực phẩm; quy hoạch kiến trúc; bảo trợ xã hội, chính sách người có công và toàn bộ TTHC liên thông; chăn nuôi, trồng trọt, thủy lợi, đê điều; khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Liên quan đến nhiệm vụ này, các sở, ngành được giao nhiệm vụ đã chủ động thực hiện việc rà soát, đánh giá đối với 244 TTHC. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá TTHC, việc tham mưu phê duyệt phương án đơn giản hóa được thực hiện theo đúng kế hoạch của thành phố.

Việc thực hiện tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định TTHC được thành phố tổ chức thực hiện nghiêm. Đã có 19 kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính qua đường dây nóng (043.9346034), địa chỉ hộp thư điện tử (kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn) của thành phố được tiếp nhận và xử lý triệt để, kịp thời theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố trong việc phối họrp triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của thành phố; tham mưu triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và kế hoạch của thành phố.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE