Tin cải cách hành chính
 
31 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội
8/29/19 11:25 AM

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định 4589/QĐ-UBND ngày 27-8-2019 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, có 31 quy trình thủ tục hành chính về lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.

Trong đó, có các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III; cấp mới, cấp đổi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh tại khoản 5, khoản 6 Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP; lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh...

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.


Theo Hà Nội mới


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE