Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới QH trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV
8/2/18 3:00 PM

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 251/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Đề nghị xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về đô thị sinh thái, làm cơ sở để xây dựng và phát triển đô thị sinh thái ở các địa phương. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1895/BXD-PTĐT xin trả lời như sau:

Hiện nay, phát triển đô thị sinh thái là một xu hướng trong phát triển đô thị ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, để hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về phát triển đô thị, trong thời gian qua Bộ Xây dựng đã thực hiện một số nghiên cứu về đô thị sinh thái và đang thí điểm áp dụng tại một số đô thị nhỏ. Bộ Xây dựng đang tổng hợp, đánh giá các kết quả nghiên cứu và thí điểm, đề xuất nội dung về tiêu chí đối với đô thị sinh thái trong quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1895/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE