Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới QH trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
7/1/19 2:12 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Quy định về miễn giấy phép xây dựng: Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định các công trình được miễn giấy phép xây dựng, trong đó có nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, điều này gây khó khăn trong quy hoạch và quản lý xây dựng nông thôn mới. Do đó, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để tạo thuận lợi trong quản lý”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1514/BXD-HĐXD ngày 01/7/2019 xin được trả lời như sau:

Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre trong quá trình soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014 (dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1514/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE