Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới QH trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
7/1/19 2:22 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng 2014 quy định về các công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa”, tuy nhiên, do cụm từ “quy hoạch phát triển đô thị” chưa được giải thích rõ, do đó, địa phương không có cơ sở để buộc người dân ở nông thôn phải  xin giấy phép xây dựng đối với khu vực đã có các quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch khu công nghiệp. Đề nghị xem xét bổ sung vào Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014 giải thích cụm từ “Quy hoạch phát triển đô thị”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1515/BXD-HĐXD ngày 01/7/2019 xin được trả lời như sau:

Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam trong quá trình soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014 (dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1515/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE