Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7
7/10/19 4:08 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng hoàn thành dứt điểm trong năm 2018. Tuy vậy, hiện nay tỉnh Quảng Bình có 1.394 hộ không thể thực hiện được trong năm 2018 do nhiều lý do khách quan và chủ quan (như: nguồn vốn đầu năm 2018 mới được Trung ương cấp mà gia đình đang có tang, đi làm ăn xa chưa về, chưa được tuổi làm nhà, một số hộ già cả neo đơn không thực hiện được...). Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ cho chủ trương tiếp tục hỗ trợ đối với các hộ có tên trong Đề án mà UBND tỉnh phê duyệt nhưng đã được các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ xây dựng nhà ở trước thời điểm cấp vốn của Nhà nước (do thời gian dài (2015-2017) chưa có nguồn vốn hỗ trợ, nhà ở của các hộ đó đã xuống cấp nghiêm trọng) đến hết năm 2019 để thực hiện hỗ trợ cho các hộ nói trên, đồng thời có văn bản chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã nêu trên”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1613/BXD-QLN ngày 10/7/2019 xin được trả lời như sau:

Ngày 27/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, Chính phủ đã có chủ trương giải quyết đối với một số vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện tương tự như phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Bình như sau:

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định của Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2019; việc kéo dài thời hạn giải ngân vốn đã bố trí trong năm 2018 để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 của Luật Đầu tư công và Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

- Đối với các hộ gia đình có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017, nhưng đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở, nếu hiện nay nhà ở đã hư hỏng đáp ứng theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì tiếp tục được hỗ trợ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện để hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng đến hết ngày 31/12/2019 theo quy định của Nghị quyết số 46/NQ-CP.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1613/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE