Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/27/19 3:08 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng hỏa táng là hình thức mai táng văn minh, phù hợp với đời sống hiện đại, đang được nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước khuyến khích người dân thực hiện, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng có tập quán hỏa táng tại các lò hỏa táng ở các điểm chùa Phật giáo Nam tông. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định “đối với cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang thì khoảng cách an toàn môi trường từ công trình hỏa táng tới khu dân cư, công trình công cộng phải bảo đảm tối thiểu 500m”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2033/BXD-HTKT (27/8/2019) xin trả lời như sau:

Bộ Xây dựng đồng tình với quan điểm của cử tri về việc khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng. Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật và cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực hỏa táng bao gồm: Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng; Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Quy chuẩn QCVN 07-10:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình nghĩa trang, trong đó có quy định yêu cầu kỹ thuật trong đầu tư xây dựng và quản lý vận hành cơ sở hỏa táng; Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.

Như ý kiến của cử tri đã nêu, hiện khu vực đồng bằng sông Cửu Long nơi tập trung đồng bào Khmer sinh sống có tập quán hỏa táng tại lò hỏa táng ở các điểm chùa Phật giáo Nam tông. Tuy số lượng lò hỏa táng được đặt tại các chùa rất lớn (Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng,..) nhưng đa số là các lò thô sơ sử dụng củi đốt, không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, đặc biệt là tiêu chuẩn môi trường không khí. Hiện nay, một số địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã và đang thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng áp dụng công nghệ hỏa táng tiên tiến, thân thiện với môi trường để dần thay thế các lò hỏa táng sử dụng củi đốt, bảo đảm tiết kiệm đất đai, bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hình thức hỏa táng của nhân dân nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Sóc Trăng để nghiên cứu, đề xuất tiếp thu trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, Quy chuẩn QCVN 07-10:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình nghĩa trang và Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2033/BXD-HTKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2033-BXD-HTKT_27082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE