Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/28/19 3:13 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Để nâng cao vai trò quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng vốn nhà nước. Đề nghị:

+ Cơ quan thẩm quyền bãi bỏ điểm đ, khoản 4, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (nội dung quy định công ty thuộc tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước có đủ năng lực tự thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật).

+ Ngoài ra, đối với công trình lưới điện 110kV, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các nội dung liên quan phân cấp trách nhiệm về thẩm định tại khoản 1, Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP để cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương thẩm định thiết kế, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, đồng thời quản lý theo dõi được đầu tư trên địa bàn. Mặt khác, sửa đổi bổ sung quy định về tính độc lập giữa đơn vị giám sát thi công và đơn vị thi công cần bổ sung cụm từ “độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính” tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP”.

Về kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2047/BXD-HĐXD (28/8/2019) có ý kiến như sau:

Đối với dự án do Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thường có những đặc thù riêng (các dự án về lưới điện, dầu khí, hầm mỏ,…) do vậy để đạt được hiệu quả và tiến độ dự án thì việc phân cấp cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước chủ trì tổ chức thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình ở giai đoạn hiện nay là phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ “ Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình”. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về “độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính” như kiến nghị của cử tri.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Bộ cũng đang rà soát, đánh giá tình hình thực hiện để đề xuất sửa đổi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Xây dựng xin ghi nhận các kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre để nghiên cứu, đề xuất tiếp thu trong quá trình xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nói trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2047/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE