Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
9/18/19 3:05 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành quy định, hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 63, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP”.

Về kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2208/BXD-HĐXD (18/9) có ý kiến như sau:

Việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng và điểm 8 khoản 4 Điều 1 nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/4/2017.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2208/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE