Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Đắk Lắk tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
1/7/20 4:09 PM

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019; hướng dẫn việc xác định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 91/BXD-KTXD ngày 07/01/2020 trả lời như sau:

Về việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hiện nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã được soạn thảo và tiến hành lấy ý kiến góp ý qua trang điện tử của Bộ từ ngày 04/10/2019, Thông tư đã được ban hành trong tháng 12/2019.

Về việc xác định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột: Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột áp dụng hướng dẫn tại Thông tư này để xác định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố.

Về việc xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện: Hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện đã được quy định trong Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hiện nay, trong Dự thảo Thông tư  thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã dự thảo hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện. Thông tư dự kiến được ban hành trong tháng 01/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 91/BXD-KTXD


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE