Tin địa phương
 
Nâng cao chất lượng cấp nước sạch ở khu vực đô thị và nông thôn
8/10/18 3:51 PM

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn thành phố Hà Nội.

So với năm 2016, tổng công suất các nguồn cấp nước tập trung đến hết năm 2017 tăng từ 897.000m3/ngđ lên khoảng 950.000m3/ngđ. Tỷ lệ số người dân đô thị được cấp nước sạch tăng từ 96% lên gần đạt 100%, giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch xuống 20,5% (giảm khoảng 1% so với năm 2016).

Đến tháng 6/2018, 11 công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành và cấp nước sạch cho nhân dân. Sau 01 năm triển khai Kế hoạch số 133/KH-UBNND, UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cấp nước cho 23 nhà đầu tư thực hiện 34 dự án với phạm vi cấp nước cho 267 xã, khoảng 614.347 hộ, với khoảng 2.483.389 người. Các dự án hoàn thành sẽ nâng tỷ lệ cấp nước khu vực nông thôn lên khoảng 94%.

Để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong công tác phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, UBND Thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nước, các mạng truyền dẫn, phân phối theo đúng thời hạn đã được UBND Thành phố chấp thuận tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Kiểm tra, đôn đốc các Công ty cấp nước việc lắp đặt bổ sung thiết bị, nâng cấp các trạm cấp nước hiện có, đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước uống của Bộ Y tế; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát các xã chưa có nước sạch, chưa có dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước để tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thổng cấp nước; tiếp tục chủ trì cung các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm; tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp khai thác tài nguyên nước trái phép và xử lý các vi phạm theo quy định; phối hợp với UBND các huyện, thị xã giải quyết các kiến nghị của các nhà đầu tư công trình cấp nước sạch liên quan đến đất đai, nguồn nước.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, các đơn vị liên quan và nhà đầu tư các dự án cấp nước tổ chức kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng nước sau xử lý theo định kỳ, đảm bảo chất lượng nước sâu xử lý đạt tiêu chuẩn nước uống của Bộ Y tế.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB các dự án cấp nước trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai các dự án cấp nước sạch trên địa bàn; đề xuất thay thế các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ngoài ra, phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE