Tin địa phương
 
Lục Yên (Yên Bái): Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 2019
5/6/19 3:00 PM

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức các hoạt động mít tinh phát động hưởng ứng từ ngày 29/4-6/5.

Hiện nay, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn huyện Lục Yên đuợc sử dụng nước hợp vệ sinh là trên 87%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 63%, 100% rác thải sinh hoạt được thu gom và sử lý đúng quy định. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 với chủ đề  "Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng” được huyện Lục Yên triển khai thực hiện từ trung tuần tháng 4/2019 để hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6. 

Huyện tổ chức phát động các hoạt động như thu gom rác thải, vệ sinh môi trường điểm công cộng, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước… thông qua các hoạt động này sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học.

 


Theo báo Yên Bái

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE