Tin địa phương
 
Quảng Ngãi: Đầu tư phần hạ tầng giáp ranh giữa dự án Khu dân cư Đồng Dinh và dự án Nâng cấp, mở rộng đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa
5/7/19 11:03 AM

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh (Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đồng Dinh) thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng (gồm phần mặt đường mở rộng, vỉa hè, cây xanh, thoát nước…) từ ranh dự án Khu dân cư Đồng Dinh đến mép mặt đường dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư).

Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh việc khấu trừ tiền sử dụng đất, cho thuê đất phải nộp cho Nhà nước đối với dự án Khu dân cư Đồng Dinh theo quy định.

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thiết kế đối với nội dung nêu trên, trình Sở chuyên ngành thẩm định để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để thi công đồng bộ, tránh chồng lấn và sau khi hoàn thành Công ty có trách nhiệm bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường ĐT.624 đồng thời với dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa theo quy định.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm cắt giảm hợp lý các hạng mục thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa trong phạm vi chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh đầu tư đoạn đường nêu trên.


Theo Quangngai.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE