Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
 
Các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
7/4/16 3:04 PM

Các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại file đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cac mau don (TT14).doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE