Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH MTV khảo sát tư vấn xây dựng Hoàng Bình
7/26/19 3:10 PM

Ngày 26/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1094/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV khảo sát tư vấn xây dựng Hoàng Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5900436655

Địa chỉ: 5/52 Phạm Văn Đồng, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên nghành khảo sát xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 5/52 Phạm Văn Đồng, Phường Hoa Lư, Thành phố Hoa Lư, Tỉnh Gia Lai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 784

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 784 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý đất; Thử nghiệm hóa lý nước trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1094/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1094-GCN-BXD_26072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE