Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn
7/26/19 3:12 PM

Ngày 26/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1095/GCN-BXD về việc Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: KCN số 4, Khu kinh tế Nghi Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Mã số thuế: 2801965892

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: KCN số 4, Khu kinh tế Nghi Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1458

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1458 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1095/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1095-GCN-BXD_26072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE