Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công Ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng số 2
7/24/19 3:17 PM

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1040/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng số 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 6400032920

Địa chỉ: Tổ 06. QL 14, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 06. QL 14, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 561

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 561 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp; Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazo; Thử nghiệm gạch đá ốp lát; Cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch xi măng; Gạch đá ốp lát – đá granite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định số 406/QĐ-BXD ngày 11/09/2010 và Quyết định số 511/QĐ-BXD ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1040/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1040-GCN-BXD_24072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE