Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công Ty Cổ phần tư vấn thí nghiệm Trường Sơn
7/24/19 3:20 PM

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1042/GCN-BXD về việc Công Ty Cổ phần tư vấn thí nghiệm Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5900344919

Địa chỉ: 997B Trường Chinh, Phường Chi Lăng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 997B Trường Chinh, Phường Chi Lăng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 422

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 422 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazo; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 29/QĐ-BXD ngày 23/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1042/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1042-GCN-BXD_24072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE