Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hà Ninh
7/24/19 3:08 PM

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1035/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hà Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0600945194

Địa chỉ: Số 11 Đường Hàn Thuyên, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 32.1-06 Đường Vãn Tiến Dũng, Khu đô thị Thống Nhất, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 675

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 675 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Thử vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Vật liệu kim loại và mối hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thí nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 466/QĐ-BXD ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1035/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1035-GCN-BXD_24072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE