Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công Ty TNHH tư vấn và xây dựng Chí Tâm
7/24/19 3:16 PM

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1039/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH tư vấn và xây dựng Chí Tâm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 6100201335

Địa chỉ: 54 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 54 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 354

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 354 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm đất hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại và mối hàn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 353/QĐ-BXD ngày 18/8/2011 của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1039/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1039-GCN-BXD_24072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE