Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội
7/25/19 3:02 PM

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1076/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0100106296

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghỉệm công nghệ bê tông nhiệt đới.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ dân phố 1, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 06

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 06 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm thép, kim loại, mối hàn; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 210/QĐ-BXD ngày 13/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1076/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1076-GCN-BXD_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE