Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định Đại Đồng Lộc
7/25/19 2:55 PM

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1072/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định Đại Đồng Lộc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0400615939

Địa chỉ: số 66 Đường Vũ Trọng Phụng, TP Đà Nẵng

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 66 Đường Vũ Trọng Phụng, TP Đà Nẵng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 649

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 649 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý – hóa xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông và bê tông nặng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý đất; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm nhựa đường/ nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý bentonic; Phép thử hóa nước cho xây dựng; Lĩnh vực thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Lĩnh vực thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Phép thử gạch terazo; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền/ gạch granito; Thử nghiệm sp gạch bê tông bọt và bê tông bọt khí không chưng áp và không chưng áp.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 228/QĐ-BXD ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1072/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1072-GCN-BXD_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE