Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
7/25/19 2:57 PM

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1073/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 3200510010

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thử nghỉệm LAS - XD 81

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 43 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 81

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 81 gồm: Thí nghiệm cơ lý xi măng; Thí nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thí nghiệm nhựa đường đặc (bitum); Thí nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thí nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Nắp hố ga, song chắn rác; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng; Thí nghiệm gỗ và sản phẩm từ gỗ; Thí nghiệm tấm lợp dạng sóng; Thí nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm cơ lý gạch chịu lửa – cách nhiệt; Thí nghiệm cơ lý gạch gốm; Thí nghiệm cơ lý gạch xây; Thí nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp, gạch bê tông khí chưng áp; Thí nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm gạch terazo; Thí nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thí nghiệm gạch lát nền granite; Thí nghiệm đá ốp, lát tự nhiên; Thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép thoát nước; Thí nghiệm cống hộp bê tông cốt thép; Thí nghiệm cột điện bê tông cốt thép li tâm; Thí nghiệm bó vỉa bê tông đúc sẵn; Thử nghiệm ống nhựa nhiệt dẻo; Thí nghiệm hiện trường; Đất, đa, quặng, xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thạch cao.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1073/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1073-GCN-BXD_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE