Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH xây dựng và thương mại FTL
7/25/19 2:59 PM

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1074/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng và thương mại FTL đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2500565185

Địa chỉ: Phố Yên, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.

Địa chi phòng thí nghiệm: Thôn Vân Nội, Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1618

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1618 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axit, nhựa đường lỏng; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thí nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm ống nhựa PVC, uPVC, HDPE; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thí nghiệm sơn và vecni; Thử nghiệm cơ lý gạch.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 370/GCN-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1074/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1074-GCN-BXD_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE