Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Bảo Phi
9/5/19 2:18 PM

Ngày 05/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1196/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Bảo Phi đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 6001361909;

Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiển định chất lượng công trình;

Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1602.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1062 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Vật liệu kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa đường lỏng; Nhựa bitum; Hiện trường; Vữa xây dựng; Gạch xây.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1196/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1196-GCN-BXD_05092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE