Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi
9/13/19 3:10 PM

Ngày 13/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1250/GCN-BXD về việc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mã số thuế: 0104735827

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD1378

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1378 gồm: Thí nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Thí nghiệm nhựa bitum; Thí nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Tấm thạch cao; Đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo; Gạch ốp lát; Thử nghiệm cơ lý dung dịch bentonite; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Phụ gia cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1250/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1250-GCN-BXD_13092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE