Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH kiểm định chất lượng vật liệu Đường Việt
9/13/19 3:11 PM

Ngày 13/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1251/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kiểm định chất lượng vật liệu Đường Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 3701829658;

Địa chỉ: số 420 Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm kiểm định chất lượng vật liệu Đường Việt;

Địa chỉ: số 420 Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1088.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1088 gồm: Xi măng; Cốt liệu bê tông và vữa; Bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông; Gạch ốp lát; Gạch bê tông tự chèn; Kim loại; Đất; Bê tông nhựa; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Nhựa bitum; Hiện trường; Nhũ tương axit; Nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1251/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1251-GCN-BXD_13092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE