Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát - Thiết kế Hoành Sơn
9/13/19 3:12 PM

Ngày 13/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1252/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát - Thiết kế Hoành Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 3100393254;

Địa chỉ: số nhà 14, ngõ 104, đường Lê Thành Đồng, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và chất lượng công trình;

Địa chỉ: số nhà 14, ngõ 104, đường Lê Thành Đồng, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 788.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 788 gồm: Đất; Hiện trường; Đá.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1252/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1252-GCN-BXD_13092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE