Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần kiểm định công trình giao thông Thái Bình Dương
10/22/19 4:04 PM

Ngày 22/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1325/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định công trình giao thông Thái Bình Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 497 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mã số thuế: 1401888507

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm định Xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 497 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1265

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1265 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 490/GCN-BXD ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1325/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1325-GCN-BXD_22102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE