Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai
10/22/19 4:08 PM

Ngày 22/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1326/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: số nhà 180, phố Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

Mã số thuế: 5300102763;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm nền móng công trình;

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số nhà 180, phố Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 229

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 229 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1326/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1326-GCN-BXD_22102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE