Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 193/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Saphire về việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng trong dự án nhà chung cư. 

 

Ngày 23/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 137/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 135/BXD-HĐXD gửi Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 068/2018/CV-VDR ngày 23/4/2018 của Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (Vinaconex R&D) về trách nhiệm của việc kiểm tra tính phù hợp của shop drawings. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 23/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 33/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng Lào Cai về việc thẩm quyền chấp thuận đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy định của pháp luật. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu - Dịch vụ Đầu tư Việt Nam về việc xác nhận tên gọi khoáng sản. 

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Dự án đối với khu vực xung quanh. 

 

Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2102/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần tư vấn Xây Dựng Điện 1 về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng giai đoạn 2 dự án nhiệt điện Quảng Ninh 2. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE