Ứng dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng
 

Theo Thông tư số 09/2012/TT-BX của Bộ Xây dựng ban hành ngày 28/11/2012, từ 15/01/2013, các công trình xây dựng tại các đô thị loại III trở lên phải sử dụng 100% vật liệu xây dựng không nung; các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây dựng không nung, sau năm 2015 phải sử dụng 100%. 

 

Thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng, về vật liệu xây không nung (VLXKN), vừa qua, tỉnh BR-VT đã phê duyệt quy hoạch Phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định 532/QĐ-UBND ngày 17/3/2014). 

 

Việc phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) để thay thế loại vật liệu nung gây ô nhiễm môi trường được xem là một hướng đi rất tốt hiện nay. Tuy nhiên, loại vật liệu này vẫn chưa được thị trường hào hứng đón nhận… 

 

Việc tận thu tro xỉ thải của các nhà máy nhiệt điện đốt than làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là biện pháp hữu hiệu để tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam đây vẫn còn là một bài toán khó... 

 

Là tỉnh nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng nhu cầu sử dụng gạch xây không lớn; nguồn nguyên liệu lại khan hiếm, không thuận lợi cho việc phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN). Vì vậy Bộ Xây dựng đã cho phép Sóc Trăng lùi lộ trình sử dụng VLXKN cho các công trình xây dựng. 

 

 

    Trang   ‹‹ Trước 8

LIÊN KẾT WEBSITE